Opłata Transportowa

Koszt dostawy towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Kupującego, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywa Sprzedający i do każdego zamówienia dolicza współudział w koszcie transportu w wysokości netto 25,00 PLN w przypadku wartości netto zamówienia do 150,00 PLN włącznie lub w wysokości netto 12,00 PLN w przypadku wartości netto zamówienia powyżej 150,00 PLN