Opłata Transportowa

Koszt dostawy towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Kupującego, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywa Sprzedający i do każdego zamówienia dolicza współudział w koszcie transportu w wysokości netto 29,00 PLN w przypadku wartości netto zamówienia do 250,00 PLN włącznie lub w wysokości netto 19,00 PLN w przypadku wartości netto zamówienia powyżej 250,00 PLN