IOD

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Würth Polska Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Przemysław Zegarek.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@wurth.pl.