Tylko dla firm  

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Więcej informacji

Cookies

Polityka Cookie

 

W dniu 25. Maja 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym podjęliśmy kroki w celu zaktualizowania naszych standardów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Jako profesjonalna firma przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności danych osobowych. Wszystkimi możliwymi środkami staramy się zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym naszych klientów oraz użytkowników naszego serwisu. Poniżej prezentujemy naszą zaktualizowaną Politykę Prywatności, w której zebraliśmy wszystkie zasady w ramach których dbamy o dane osobowe oraz prawa naszych klientów i użytkowników serwisu.

Prosimy zatem o zapoznanie się z niniejszej Polityką. Polityka ta może ulegać dalszym zmianom, dlatego zachęcamy do częstego odwiedzania naszego serwisu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Würth Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Posag 7 Panien 1.

Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem e-maila: administrator_danych_osobowych@wurth.pl

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Würth Polska Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Przemysław Zegarek.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@wurth.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Zawarcie oraz realizacja umowy/zamówieniaart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)
Obsługa procesu składanych reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
Kontaktowanie się z Panią / Panem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należnościart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)
Utrzymanie konta w sklepie internetowymart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych), w tym profilowanieart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)
Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowegoart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – obsługa zapytań)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółki należące do koncernu Würth, firmy kurierskie i spedycyjne, za pośrednictwem których doręczamy produkty oraz korespondencję, firmy IT świadczące usługi w zakresie obsługi systemów informatycznych, firmy świadczące usługi marketingowe, firmy świadczące usługi analityczne, płatnicze oraz audytorskie, prawne i windykacyjne, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • a) okres realizacji umowy/zamówień – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy, utrzymania konta w sklepie internetowym.
  • b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
  • c) do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
  • d) do momentu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
  • e) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,
  • f) po okresach wskazanych w pkt a)-e) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę utrzymanie konta w sklepie internetowym oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
  • c) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji, obsługi zapytań oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
  • d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy z Administratorem danych osobowych. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Würth Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Posag 7 Panien 1.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@wurth.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu i ewentualnego przedstawienia oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni)

4. Źródłem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Biznesu CLEVER z siedzibą al. Aleje Jerozolimskie 81/7.10, 02-001 Warszawa.

5. Dane osobowe zostały pozyskane od źródła wskazanego w pkt 4 powyżej w następującym zakresie: nazwy, branży, numeru NIP, danych teleadresowych.

6. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora danych osobowych, firma wspierająca Administratora danych w działaniach marketingowych, operator pocztowy, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na przetwarzania danych osobowych, poprzez kontakt pod adresem e-mail iod@wurth.pl

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 29.10.2020