Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Cookies

Polityka Cookie

Więcej informacji

W dniu 25. Maja 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym podjęliśmy kroki w celu zaktualizowania naszych standardów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Jako profesjonalna firma przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności danych osobowych. Wszystkimi możliwymi środkami staramy się zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym naszych klientów oraz użytkowników naszego serwisu. Poniżej prezentujemy naszą zaktualizowaną Politykę Prywatności, w której zebraliśmy wszystkie zasady w ramach których dbamy o dane osobowe oraz prawa naszych klientów i użytkowników serwisu.

Prosimy zatem o zapoznanie się z niniejszej Polityką. Polityka ta może ulegać dalszym zmianom, dlatego zachęcamy do częstego odwiedzania naszego serwisu.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Würth Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Posag 7 Panien 1.

2. Kontakt do administratora danych osobowych

Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem e-maila: administrator_danych_osobowych@wurth.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Wurth Polska sp. z o.o. ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa

3. Kontakt z IOD

Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Würth Polska sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@wurth.pl

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Zawarcie oraz realizacja umowy zawartej między Panią / Panem, a Administratoremart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
Obsługa procesu składanych reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
Kontaktowanie się z Panią / Panem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należnościart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)
Do celów analitycznychArt. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes)
Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych), w tym profilowanieart. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanieart. 6 ust. 1 lit. a) w zw. zart. 22 ust. 2 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: spółki należące do koncernu Würth , firmy kurierskie i spedycyjne, za pośrednictwem których doręczamy produkty oraz korespondencję, firmy IT świadczące usługi dostępu do określonych zasobów informatycznych przez Internet, firmy świadczące usługi marketingowe oraz badania satysfakcji Klientów, firmy świadczące usługi analityczne, firmy świadczące usługi płatnicze oraz firmy świadczące usługi: audytorskie, prawne i windykacyjne, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • okres realizacji umowy– w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,
 • okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
 • do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
 • do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu– w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
 • do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • po okresach wskazanych w pkt a)-e) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku zgody na marketing bezpośredni dla Klientów nieaktywnych oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie informacji na adres e-mailowy zgody@wurth.pl
 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią/Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

9. Profilowanie i cookie

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wykorzystania plików cookies do zbierania informacji o Pani / Pana aktywności na nasze stronie internetowej,. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wyświetlenie Pani / Panu określonej informacji handlowej lub propozycji nabycia określonego produktu wysyłanie do Pani/Pana ofert jak najlepiej dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Więcej o działaniu plików cookies oraz o możliwości wyłączenia tej opcji może Pani / Pan przeczytać na naszej stronie internetowej, w zakładce Polityka Prywatności.

10. Aktualizacja polityki prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 16.07.2018