REACH - informacja o produktach chemicznych

REACH - informacja o produktach chemicznych

Uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanych od naszych dostawców wynika, że wszystkie substancje/monomery w preparatach/polimerach podlegające obowiązkowi rejestracji zostały wstępnie zarejestrowane, a tym samy uzyskały okresy przejściowe na dokonanie pełnej rejestracji.

Chcemy Państwa zapewnić, że jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami dla zapewnienia zgodności naszych produktów z wymogami rozporządzenia REACH. Jednym z takich elementów jest poinformowanie klientów (art. 33 rozporządzenia REACH) o substancji wysokiego ryzyka (SVHC - Substances of Very High Concern - to substancje o bardzo niebezpiecznych właściwościach jak: rakotwórcze, mutagene, negatywnie wpływające na rozrodczości itp.), jeśli taka substancja jest zawarta w produkcie w ilości większej niż 0,1%. Jeśli w produkcie znajduje się taka substancja - informacja o tym fakcie znajdzie się w punkcie 15-tym karty charakterystyki.