Preparaty biobójcze

Preparaty biobujcze

Preparaty biobójcze

Sprzedaż produktów biobójczych wymaga uzyskania pozwolenia wydawanego przez Ministra Zdrowia.

Produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie, znajdują się w rejestrze prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wśród produktów biobójczych mogą występować produkty dezynfekujące, konserwujące, produkty do zwalczania szkodników itp.

W ofercie naszej firmy znajdują się następujące produkty dezynfekujące:

Produkt biobójczy - substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w jakich są dostarczane użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne (Ustawa o produktach biobójczych - Dz.U. 02.175.1433)