Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wurth Polska w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (pol. ZSEIE - ang. WEEE) współpracuje z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego CCR RELECTRA.

Numer w rejestrze BDO - 000010776

Recycling

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm) zobowiązuje dystrybutora do przyjęcia zużytego sprzętu (przy czym musi to być towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie).

Gdzie oddać zużyty sprzęt?

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Dystrybutor ma obowiązek odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli nie jest on kompletny tj., jeśli nie zawiera istotnych z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych.

Dystrybutor może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie gmin.

recycle_bin_2017_PL

Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.