Relast

Relast

RELAST - System wzmocnienia konstrukcji

System wzmocnienia konstrukcji - RELAST firmy Würth, to technologicznie innowacyjna i oszczędna pod względem wykorzystania materiałów metoda zwiększania wytrzymałości na działanie siły ścinającej i wytrzymałości na przebicie. Ten unikatowy system bardzo skutecznie rozwiązuje wiele problemów, które dotychczas pojawiały się przy realizacjach skomplikowanych modernizacji. Można go łatwo i szybko zainstalować - również podczas eksploatacji obiektu i pod jego pełnym obciążeniem.

Relast_eg

RELAST: system wzmocnień istniejących konstrukcji poprawiający nośność elementów żelbetowych na przebicie i ścinanie

Znalezienie odpowiednich rozwiązań wzmacniających dla istniejących elementów żelbetowych jest zawsze wyzwaniem dla inżynierów budowlanych. Dodatkowa nośność może być potrzebna, ponieważ zmiana rodzaju użytkowania oraz bardziej restrykcyjne normy projektowe wymagają wyższych poziomów obciążeń lub innego szczegółowego wykonania zbrojenia. Głównym zagadnieniem w projektowaniu mostów jest rosnące natężenie ruchu drogowego. Bardzo często ma to wpływ na ścinanie i przebicie oraz poziom zbrojenia.

Korzyści płynące z zastosowania systemu RELAST dla projektanta i inwestora:

• Najbardziej efektywny system zbrojenia z dopuszczeniem przez nadzór budowlany.

• Szybka i łatwa instalacja przy zachowaniu funkcjonalności obiektu

• Znaczący wzrost nośności na ścinanie (do 100%) i na przebicie (do 40%) przy niewielkiej liczbie elementów zbrojenia

• Znaczne wydłużenie okresu użytkowania konstrukcji

• Natychmiastowa nośność

Relast_eg_3

System ten działa jak zbrojenie na ścinanie, które można zamontować przy stosunkowo minimalnych zakłóceniach, ponieważ jest on instalowany tylko w stropie wzmacnianego elementu żelbetowego. System został przebadany pod kątem przydatności, a wyniki zostały zatwierdzone przez niemiecki urząd nadzoru budowlanego DIBt Krajową Aprobatą Techniczną. Opublikowane parametry są stosowane w standardowych metodach obliczania ścinania detali i ścinania z przebiciem elementu żelbetowego zgodnie z normami EN1992-1 i EN1992-2.

Możliwość zaprojektowania wzmocnienia w dostępnym oprogramowaniu (online oraz wersja desktop):

relast_img_main_1

Wersja online: sprawdź więcej

Wersja desktop: sprawdź więcej

Więcej informacji: sprawdź więcej