Kariera w Würth

Przyjazna rekrutacja

Koalicja na rzecz przyjaznej rekrutacji promuje dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzy standardy w tym zakresie.
Jest efektem współpracy firmy eRecruitment Solutions, do której należy system eRecruiter, oraz firm partnerskich, w tym także Würth Polska. Koalicjanci, to firmy:

  • które szanują osoby aplikujące, ich czas i zaangażowanie
  • które są otwarte na przekazywanie informacji zwrotnej kandydatom
  • które wdrożyły lub starają się wdrożyć rozwiązania ułatwiające kontakt z kandydatami
  • dla których ważna jest opinia kandydatów
  • którym zależy na swoim wizerunku jako pracodawcy
  • które dobrowolnie i świadomie przystąpiły do inicjatywy
  • które przestrzegają zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji

Bo naszą siłą są ludzie!